A regisztrációkor(Beiratkozáskor) a hallgató értesítést kap az órarendről, értesítenie kell az oktatóját és magával kell hozniaa következő aktákat:

Személyazonosító okmány (Buletin)
Pszichológiai kórlap (Avizul psihologic)
A Városi Rendőrség által felhatalmazott intézmény által kiállított kórlap. (Fișa medicală)


A kórlapokhoz az első lépés a háziorvostól kérni egy orvosi vélemény papírt (aviz medical) majd ezzel elmenni egy olyan orvosi központban ahol erre specializálódott szakemberek felmérik az illető egészségügyi,és pscihológiai állapotát.

Ha már túl vagy a felkészítő órák javán és a vizsgákhoz készülsz ideje lesz beszerezned a vezetői engedélyhez is a Szükséges dokumentumokat:

a kérelmet (elektronikusan a pultnál kell kitölteni és benyújtani, adott esetben a lopás/károsultsági nyilatkozattal együtt);
a személyazonosító okmány eredeti példányban;
89 lej adó megfizetésének igazolása;
az eredeti jogosítvány (ha sérülés esetén változtatásra van szükség).

Az új jogosítványt a jogosult átveszi a közösségi közszolgálati irodában, és szükség van az eredeti dokumentumokra, amelyek eredeti példányát e-mailben küldték meg.

( Dosarul pentru examen cuprinde:

  1. fisa de scolarizare (se completeaza prin dactilografiere de catre Scoala de Soferi) vizata si stampilata de catre cabinetul unde se fac analizele medicale;
  2. certificatul de cazier judiciar in original in termen de valabilitate ( 6 luni de la data emiterii);
  3. CI in original si copie pe format A4, permis de conducere in original si copie pe format A4;
  4. chitanta CEC / Posta pentru achitarea taxei de examen auto de 89 Lei )

Külföldi vezetői engedély cseréje románra

A jogosítvány megváltoztatásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtania a közösségi közszolgálati hivatalhoz:

engedély módosítási kérelem;
külföldi hatóságok által kiállított vezetői engedély és annak legalizált fordítása;

a személyazonosító okmány eredeti példányban;

89 lej adó megfizetésének igazolása;

az egészségügyi dokumentációt, amelyből az következik, hogy a birtokosa mediális szempontból alkalmas azon kategóriájú gépjárművek vezetésére, amelyre a vezetői engedélyt kérik (lejárt jogosítvány esetén).

Az időmegtakarítás érdekében a 89 lej összegű gépjármű-licenszdíjat online, közvetlenül az Engedélyezési Igazgatóság honlapján lehet befizetni, befizetési bizonylat bemutatása nélkül.

Ami a jogosítvány megváltoztatásának időpontját illeti, azt is meg lehet tenni online. Nagyon fontos a megbeszélt időpont betartása, hogy elkerülje az időpont lemondását.

További információ a Jogosultsági és Nyilvántartási Főigazgatóságon található.

Lejárt jogosítvány esetében Szükséges dokumentumok:

engedély módosítási kérelem (elektronikusan kell kitölteni a pultnál és aláírni);
a személyazonosító okmány eredeti példányban;
89 lej adó megfizetésének igazolása;
jogosítvány eredetiben;
az egészségügyi dokumentációt, amelyből az következik, hogy a birtokosa mediális szempontból alkalmas arra a kategóriába tartozó gépjárművek vezetésére, amelyhez a vezetői engedélyt kérik.

Elveszett, megsérült vagy a név megváltozott

Az engedély lejárta előtti, elvesztés, lopás, sérülés vagy névváltoztatás esetén másodpéldány kerül kiállításra.